Chatbot je víc než jen chat.

Poradí, zjistí, doporučí, pobaví, zaujme.

Komunikujte přes chatbot přesně dle Vašich představ – zvolte si jeho osobnost, oslovte širší skupiny zákazníků a získejte od nich hodnotnou zpětnou vazbu.

Nižší náklady

Chatbot snižuje provozní náklady Vašeho zákaznického centra a nahrazuje rutinní práci zaměstnanců.

Trvalá dostupnost

Chatbot je okamžitě k dispozici pro zákazníky, 24 hodin denně, 7 dnů týdně, což přispívá k dobré pověsti Vaší společnosti.

Sběr dat

Komunikací přes chobot mapujete, co lidi zajímá, na co se nejčastěji ptají, jak reagují na Vaše produkty nebo služby.

Personalizovaný

Váš chatbot mluví jazykem a tónem, který si zvolíte. Může komunikovat formálně nebo volným stylem a pořád je v dobré náladě.

Podpora prodeje

Zákazníkům doporučí vhodný typ produktu nebo služby, zodpoví  jejich dotazy a také i vysvětlí přednosti.

Interaktivita

Obousměrná komunikace s chobotem je pro zákazníky častěji zajímavější než samotné vyhledávání informací.

Postup implementace

Společně s Vámi zhodnotíme prostředí, ve kterém chcete komunikační boty používat, upřesníme si cílovou komunikační skupinu a její návyky. Stanovíme cíle, které chceme společně dosáhnout.

Vypracujeme komunikační strategii, ve které bude chatbot fungovat a navrhneme nejvhodnější komunikační kanály. Zhodnotíme preference a zvyky Vašich zákazníků a vybereme umístění chatbotu tak, abychom podpořili ochotu jej používat. Pozorně nasloucháme Vašim představám a na jejich základě vytvoříme osobnost chatbotu, se kterým uživatel bude ochotně komunikovat a současně bude reprezentovat komunikační hodnoty Vaší společnosti.

S co největším přínosem a rychlou realizací určíme případ pro použití chatbota. Tuto úvodní fázi bude provázet kampaň, jejímž cílem bude postupně přivést uživatele k využívání chatbota.

Podle výstupů z pilotního projektu vybereme, který z dalších připravených případů použití Vám přinese největší hodnotu. Již v této fázi je možné začít se sběrem zpětné vazby zákazníků a dolaďovat chobot na vyšší efektivitu.

Z našich zkušeností víme, že není dobré najednou zavádět celou funkcionalitu chatbota. Proto postupně pracujeme na jednotlivých případech použití a až když je první z nich na požadované úrovni kvality, pokračujeme dalším. Kromě toho v této fázi sbíráme zpětnou vazbu od zákazníků, jejich případné podněty na zlepšení a hledáme další případy využití chatbota.

V této fázi je s pomocí chatbotů možnost realizovat marketingové kampaně, rozšiřovat cílovou skupinu uživatelů a hledat nové cesty k akvizici nových zákazníků.

Slávka Šikurová

"Pozorně Vás posloucháme a navrhneme chatbota dle Vašich představ."

Slávka Šikurová

se s Vámi ráda setká.

slavka.sikurova@predu.sk+421 903 436 234