Aktuálny cenník platný k 1.5.2020

Licencia chatbot platformy

s neobmedzeným počtom použití vrátane vizuálneho nástroja pre modeláciu konverzačných tokov a úvodného zaškolenia do používania

49,900 €

Licencia modulu pre zobrazenie formou chatovacieho okna

Licencia pre používateľské rozhranie vo forme chatovacieho okna integrovateľného na ľubovoľnú webovú stránku, vrátane grafického prispôsobenia na mieru.

9,900 €

Licencia modulu pre zobrazovanie prostredníctvom reklamného bannera

Licencia pre používateľské rozhranie vo forme chatovacieho reklamného banneru integrovateľného na ľubovoľnú webovú stránku, vrátane grafického prispôsobenia na mieru.

14,900 €

Licencia modulu pre zobrazenie v aplikácii Messenger

Licencia pre integráciu na používateľské rozhranie vo forme chatu – aplikácia Facebook Messenger.

9,900 €

Integračná licencia - REST API

Licencia pre aplikačné programovacie rozhranie (API) pre prístup k funkcionalitám chatbot platformy pomocou externého kódu (potrebné pre vytvorenie backendových integrácií s produktami tretích strán). Typické využitie je napr. na čítanie a zapisovanie informácií do externých databáz, pri integrácii do interných systémov alebo tvorbe interaktívnych formulárov.

29,900 €

Integračná licencia - JavaScript

Licencia pre podporu používania klientskych skriptov v chatovacom okne a v banneri (potrebné pre vytvorenie frontendových integrácií s produktami tretích strán). Typické využitie je napr. pri sledovaní aktivít používateľa na webovej stránke, manipulácia s webovou stránkou na základe aktivity používateľa v prostredí chatbot alebo propojenie používateľa chatbota na živého agenta kontaktného centra.

19,900 €

Backend integrácia na mieru

Vytvorenie backendovej integrácie na mieru do jedného interného systému alebo jednej databázy či jedného formuláru pomocou API rozhrania

2,900 €

Frontend integrácia

Vytvorenie jedného frontedového prepojenia na mieru s využitím existujúcich klientskych skriptov v jazyku JavaScript

2,900 €

Dodatočné práce

Cena predstavuje jeden človekodeň – práca jedného človeka za jeden deň

490 €