Kdy je adopční kampaň užitečná?

Když začínáte

Když plánujete „přechod“ na Office 365 a chcete, aby proběhnul co nejjednodušeji a nejefektivněji.

Když nevyužívate.

Když už jste u vás zavedli Office365 a snažíte se o jeho aktivní využívání vašimi zaměstnanci.


  • Efektivnější interní komunikace a spolupráce

  • Cílená a „zákaznicky orientovaná“ externí komunikace

  • Průběžná a přesná zpětná vazba o užívaní, kontrola efektivity využívání a možnost oslovovat interního i externího zákazníka na základě jeho aktivity

  • Finanční efektivita

Ze zkušeností víme, že přijmutí změny a přechod na Office 365 u větší skupiny lidí vyžaduje více než jen jeho instalaci a aktivaci u všech uživatelů. Proto máme v našem týmu následující experty.

IT specialisty

IT specialisty, kteří poznají práci s hardwarem a instalací softwaru.

Produktové specialisty

Produktové specialisty na O365 a cloudové řešení.

Programátory

Programátory, kteří při přechodu na O365 přizpůsobí interní počítačové prostředí.

Kouče

Kouče a experty na interní komunikaci a analýzu potřeb jednotlivých cílových skupin.

Komponenty kvalitní adopční kampaně

Analýza cílových skupin

Prvním krokem je identifikace interních skupin uživatelů a zjištění jejich potřeb a motivace a následná harmonizace očekávaní s možnostmi reálného výsledku adopční kampaně ve společnosti.

Návrh komunikační strategie pro jednotlivé cílové skupiny

Jakmile máme vytipované jednotlivé skupiny uživatelů, připravíme základní komunikační plán směrem dovnitř organizace. Důležité je nalezení vhodných příležitostí a načasování komunikace vzhledem na charakter pracovního roku a důležitých období v organizaci.

Vedení lidí v procese změny

Hlavním aspektem dobře provedené adopční kampaně je podpora samotného vedení organizace, které bývá iniciátorem celého procesu. Je důležité na zaměstnance správně komunikovat fakt, že nově implementovaný systém není "výmysl shora", ale má pro každého ze zaměstnanců reálný přínos.

Návrh motivačního systému

Podle našich zkušeností je nevyhnutné interně "prodat" připravované změny. Tento motivační systém musí být samozřejmě přizpůsobený potřebám a motivacím jednotlivých cílových skupin. Díky přesnému reportingu používání jednotlivých nástrojů je tak možné např. připravit "balík výhod" pro nejaktivnější jednotlivce, který bude zároveň dostatečně motivovat i ostatní uživatele.

Vzdělávací plán na míru

Pro vedení organizace, agenty změny i pro ostatní uživatele připravíme vzdělávací plán přesně na míru dané skupiny. Typicky se jedná o zaškolení IT administrátorů, seznámení s reporty, predstavení O365 jednotlivým skupinám uživatelů, ukázka vybraných nástrojů, jejich výhod a příkladů užívání v praxi, poskytnutí hotline pro řešení akutních problémů a mnohé další.