Využijte robotickou automatizaci procesů.

Chcete snížit ve Vaši organizaci náklady na zaměstnance?

Potřebujete, aby se věnovali produktivnějším činnostem?

Máte za cíl minimalizovat manuální procesy?

Je pro vás klíčové šetřit čas?

Jedná se především o přepisování údajů o pacientovi z jednoho interního systému do druhého, hromadné zpracování došlých elektronických formulářů a podobně.

Díky robotovi je možné odbřemenit zaměstnance od repetitivních činností a alokovat je na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Součástí našeho řešení je analýza současného procesu, jeho následná robotizace a vytvoření výstupního reportu.


  • Redukuji chyby a procesní variace

  • Šetří čas a odbourávají nudnou rutinní práci

  • Váš personál využijete efektívnejší

  • Zvýšíte produktivitu

  • Jsou nákladově efektivní

  • Automatizujú rychle a bez nákladné integrace

  • Podporují soulad a sledovatelnost

  • Fungují 24/7 365

Na co se roboti (RPA) obvykle hodí

Back-office

Všechny manuální procesy vpisovaní/přepisovaní údajů, vytahování údajů ze zastaralých systémů, označování údajů a pod.

 

 

Lidské zdroje

přehled a selekce životopisů, všechny potřebné administrativní a technické formality pro nové zaměstnance, pravidelné mzdové výkazy, přístupy zaměstnanců atd.

Finance

Fakturační proces, upomínkový proces, tvorba reportů, výpisů, a pod.

Komunikace s občany

Automatické řešení požadavků apod.

Možnosti řešení automatizace

• Plně automatizované řešení bez zásahu člověka (probíhá na serveru).

• Částečně automatizované řešení s asistencí člověka (probíhá přímo na počítači úředníka).