Kedy je adopčná kampaň užitočná?

Keď začínate

Keď plánujete „prechod“ na Office 365 a chcete, aby prebehol čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.

Keď nevyužívate

Keď už ste u vás zaviedli Office 365 a snažíte sa o jeho aktívne využívanie vašimi zamestnanci.


  • Efektívnejšia interná komunikácia a spolupráca

  • Cielená a „zákaznícky orientovaná“ externá komunikácia

  • Priebežná a presná spätná väzba o užívaní, kontrola efektivity využívania a možnosť oslovovať aj interného aj externého zákazníka na základe jeho aktivity

  • Finančná efektivita

Zo skúsenosti vieme, že prijatie zmeny a prechod na Office 365 u väčšej skupiny ľudí vyžaduje viac ako len jeho inštaláciu na všetky počítače. Preto máme v našom tíme nasledujúcich expertov.

IT špecialistov

IT špecialistov, ktorí poznajú prácu s hardvérom a inštaláciami softvérov.

Produktových špecialistov

Produktových špecialistov na O365 a cloudové riešenia.

Programátorov

Programátorov, ktorí  pri zmene na O365 prispôsobia interné počítačové prostredie.

Koučov

Koučov a expertov na internú komunikáciu a analýzu potrieb jednotlivých cieľových skupín.

Komponenty kvalitnej adopčnej kampane

Analýza cieľových skupín

Prvým krokom je identifikácia interných skupín používateľov a zistenie ich potrieb a motivácie a zosúladenie očakávaní s možnosťami reálneho výsledku adopčnej kampane v spoločnosti.

Návrh komunikačnej stratégie pre jednotlivé cieľové skupiny

Akonáhle máme vytipované jednotlivé skupiny používateľov, pripravíme základný komunikačný plán smerom dovnútra organizácie. Dôležité je nájdenie vhodných príležitostí a načasovanie komunikácie vzhľadom na charakter pracovného roku a dôležitých období v organizácii.

Vedenie ľudí v procese zmeny

Hlavným aspektom dobre prevedenej adopčnej kampane je podpora samotného vedenia organizácie, ktoré býva iniciátorom celého procesu. Je dôležité na zamestnancov správne komunikovať, že novo implementovaný systém nie je "výmysel zhora", ale má pre každého zo zamestnancov reálny prínos.

Návrh motivačného systému

Podľa našich skúseností je nevyhnutné interne  "predať" pripravované zmeny. Tento motivačný systém musí byť samozrejme prispôsobený potrebám a motiváciám jednotlivých cieľových skupín. Vďaka presnému reportingu používania jednotlivých nástrojov je tak možné napr. pripraviť "balík výhod" pre najaktívnejších jednotlivcov, ktorý bude zároveň dostatočne motivovať aj ostatných používateľov.

Vzdelávací plán na mieru

Pre vedenie organizácie, agentov zmeny aj ostatných používateľov pripravíme vzdelávací plán presne na mieru danej skupiny. Typicky sa jedná o zaškolenie IT administrátorov, zoznámenie s reportami, predstavenie O365 jednotlivým skupinám používateľov, ukážka jeho vybraných nástrojov, ich výhod a príkladov použitia v praxi, poskytnutie hotline pre riešenie akútnych problémov a mnohé ďalšie.