Máj, 2021

ZAPOJILI SME SA DO PROJEKTU DIGITÁLNY ÚRAD

Naše technológie pomáhajú pri budovaní moderného úradu a práve preto sme súčasťou projektu Digitálny úrad spoločnosti Microsoft.


Projekt Digitálny úrad vznikol s cieľom ukázať občanom a manažérom vo verejnej správe, že už dnes existujú digitálne riešenia, ktoré môžu uľahčiť život občanom aj úradníkom, ale tiež zefektívniť fungovanie úradov. Predstavuje už dostupné a odskúšané riešenia pre digitalizáciu úradov, ako je napríklad náš digitálny asistent. Výhodou chatbota je, že návštevníkovi webu úradu jednoducho a ľudsky odpovedá aj na zložitejšie otázky a pomáha ho nasmerovať ku konkrétnym akciám – rezerváciu času návštevy, vyhľadanie formulára, či odkazu na príslušného úradníka. To všetko k väčšiemu pohodliu občana.
Projekt vznikol pod taktovkou spoločnosti Microsoft a predstavuje digitálne riešenie od Predu a ďalších takmer 30 partnerov, ktorí sú pripravení vytvoriť riešenie na mieru aj pre váš úrad.

Komunikační asistenti (či ak chcete chatboti) od Predu sú už súčasťou viacerých portálov verejnej správy. Ľudskou rečou vysvetľujú štandardnú agendu úradu a poskytujú všeobecné informácie o tom, čo robiť v rôznych životných situáciách, či ako s úradom komunikovať.
Predu však schopnosti chatbota posúva ďalej a vytvára z neho plnohodnotného digitálneho pomocníka. Podstatou je ponúknuť občanovi možnosť vykonať konkrétne následné aktivity priamo z chatbota, ktoré by inak musel riešiť sám či s asistenciou úradníkov. Pokiaľ má chatbot informáciu o tom, s kým komunikuje, môže ponúknuť okamžité zarezervovanie termínu na príslušnom oddelení úradu namiesto statického poskytnutia úradných hodín a telefónneho čísla, upozorniť na blížiaci sa termín a prípadne ponúknuť pomoc s vyriešením súvisiacej situácie.
V spolupráci so spoločnosťou Asseco poskytujeme takéto riešenie napríklad pre Úřad práce ČR, ktorému pomohlo zvládnuť náhly nápor otázok s príchodom pandémie koronavírusu. Rýchle a bezúdržbové nasadenie, vysoká miera zapojenia občanov do konverzácie aj ich pozitívna spätná väzba presvedčili Úrad práce o tom, aby riešenie rozšíril o bežnú agendu úradu. Vďaka tomu došlo k odbúraniu časti opakujúcich sa otázok na kontaktnom centre Úradu práce a ušetril sa čas ako úradníkom tak samotným občanom.


Našich chatbotov neustále inovujeme a prispôsobujeme špecifickým potrebám jednotlivých verejných inštitúcií. Pri vývoji technologických riešení si zakladáme na ľudskosti a individuálnom prístupe. Našim zámerom je aj naďalej prispievať k digitalizácii verejného sektora.
Všetky informácie o projekte Digitálny úrad sú dostupné na stránke https://digitalni-urad.cz