IoT řešení

Využitím energetického manažmentu jsme pomohli slovenské společnosti Hyza optimalizovat náklady.

Společnost HYZA a.s. má v současné době dominantní postavení na slovenském drůbežářském trhu. Zastřešuje 30% trhu a je největším a nejvýznamnějším podnikem drůbežářského průmyslu na území Slovenské republiky.

NAŠE ZADÁNÍ

Společnost HYZA a.s. se řadí k nejstarším drůbežářským podnikům na Slovensku. Denně zpracuje více než 100 000 kuřat ze slovenského chovu. Kvalita chovu je garantována, za pěknými kuřecími prsy je mnoho procedur a energetické nároky na jednotlivé procedury jsou jednou z největších položek. Právě proto úspora nákladů na energie je důležitým krokem k efektivnímu řízení.

https://www.hyza.sk

NAŠE ŘEŠENÍ

Řešení energetického managementu jsme u klienta rozdělili na několik fází, jako například systém inteligentního monitoringu, řízení zdrojů pitné vody atd. s hlavním cílem dosažení efektivního řízení výroby. V první fázi projektu optimalizace nákladů na energie jsme zahájili analýzu smluv na dodávky energií a monitoringu výkonu trafostanice. Následovala komplexní analýza spotřeby elektřiny pro získání přehledu o vývoji v čase a identifikování největších spotřebitelů v rámci celé výroby.

NAŠE VÝSLEDKY

Naše řešení je navrženo tak, aby dokázalo návratnost investic za méně než dva roky, bonusem navíc je i splnění zákonných požadavků EU. V reálném čase jsme zákazníkovi poskytli přístupný grafický přehled spotřeby elektřiny, vody a plynu, jakož i provozní veličiny výrobních strojů. Výsledkem bylo nastavení systému automatického upozorňování a řízení spotřeby v chladicích tunelech při dodržení maximální kapacity v 15-minutovém intervalu. Každý měsíc byl vývoj nových příležitostí rozhodující pro znásobení výhod a získání ještě větší důvěry. Dokázali jsme překonat očekávání v oblasti úspor nákladů na energie.


Úspěch podnikatelského subjektu závisí na několika faktorech a podmínkách, mezi které patří nejen využívání těch nejmodernějších technologií, které najdeme ve společnosti Hyza a.s., ale zároveň kvalitní a efektivní řízení jejich spotřeby v dynamicky se měnícím prostředí.