Chatbot

VšZP neustále inovuje, náš chatbot "zdravotná asistentka" poradí s prepoistením či ponúkne benefity.

Zdravý životný štýl je kľúčom k tomu, aby ste sa mohli naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Nový benefitný systém pre verných aj nových poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne ponúka zaujímavý bonus na zdravie a náš chatbot Všeobecná zdravotná asistentka poradí ako na to.

NAŠE ZADANIE

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. poskytuje  komplexné služby v oblasti zdravotného poistenia a je zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou. V snahe o neustále zlepšovanie klientskych služieb rieši VšZP preťaženosť call centra a hlavne zrýchľovanie a zjednodušovanie procesov pre svojich poistencov.

NAŠE RIEŠENIE

V krátkom čase sme pre VšZP vytvorili novú kolegyňu - interaktívnu "Všeobecnú zdravotnú asistentku". Na webe VšZP pomáha získať potrebné informácie súvisiace s prepoistením či poistencom zorientovať sa v nárokoch na benefity s dôrazom na novú službu "Peňaženka zdravia". Chatbot odpovedá na obvyklé otázky, ale dokáže pomôcť aj s vyplnením prihlášky do poisťovne.

Vyskúšajte tento moderný interaktívny komunikačný kanál a porozprávajte sa so Všeobecnou zdravotnou poradkyňou aj Vy: https://www.vszp.sk/

Chatbot

Rozšírili sme znalosti našej Všeobecnej zdravotnej asistentky, všetko o Peňaženke zdravia už má „v malíčku“.

Program Peňaženka zdravia, ktorý predstavila VšZP, ponúka svojim poistencom možnosť využiť finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť až do výšky 800 eur. Chcete zistiť, ako získať benefity Peňaženky zdravia? Ako je možné o ne požiadať a na čo všetko majú poistenci nárok?

NAŠE ZADANIE

Všeobecná zdravotná poisťovňa predstavila produkt Peňaženka zdravia. Historicky prvýkrát VšZP pripravila pre nových aj verných poistencov komplexný benefitný program, kde môžu získať až 800 eur pre seba a svojich blízkych s tým, že príspevok môže poistenec použiť napríklad na lieky, prevenciu alebo starostlivosť o zuby či oči. Finančný bonus môže využiť každý člen skupiny na rôzne úkony. Každý člen skupiny má k dispozícii 100 €, z ktorých môže 50 % poskytnúť komukoľvek v skupine. Jeden člen tak dokáže získať bonus spolu až 450 €.

Pre VšZP sme pripravili chatbota už v roku 2020, naša Všeobecná zdravotná asistentka pomáhala predstaviť produkt Peňaženka zdravia, motivovala poistencov k vytvoreniu skupín a následnému k absolvovaniu preventívnych prehliadok. Našou ďalšou úlohou bolo doplnenie znalostí chatbota o podrobné informácie ku produktu a zároveň predstavenie možností čerpania benefitov pre tých, ktorí spĺňajú podmienky.

NAŠE RIEŠENIE

Spolu s klientom sme analyzovali pravdepodobné najčastejšie otázky ku produktu, rozdelili ich na logické celky a náš chatbot Všeobecná zdravotná asistentka absolvoval komplexné „školenie“. Od začiatku roku 2021 tak rýchlo a presne zvláda potrebnú komunikáciu ohľadom Peňaženky zdravia. Ušetrí poistencom zdĺhavé vyhľadávanie a vysvetlí, že pre využívanie Peňaženky zdravia je dôležité mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu alebo využiť ePobočku, kde je potrebné založiť skupinu 4 až 8 členov. Sprevádza poistenca celým procesom založenia Peňaženky zdravia a trpezlivo vysvetľuje, čo je to správca skupiny, aká je jeho úloha v skupine, ale aj to, ako podať žiadosť na poskytnutie finančného príspevku. Asistentka upozorní aj na potrebu absolvovania preventívnych prehliadok, bez ktorých nie je možné si benefit uplatniť. Finančný príspevok 100 € je možné využiť na rôzne úkony u zubára, na dentálnu hygienu, na strojček na zuby pre deti, okuliarové rámy a šošovky, doplatky za lieky, či dokonca športové prehliadky – naša asistentka prehľadne a trpezlivo vysvetlí všetky typy benefitov. Nezabudne ani na podrobný prehľad ohľadom úhrad a príspevku na preplatenie zdravotných úkonov.

NAŠE VÝSLEDKY

Využitie chatbota pre komunikáciu s poistencami je rozhodne posun správnym smerom. Chatbot sa zobrazí hneď na úvodnej web stránke poisťovne a odpovedá na všetky otázky ihneď, je k dispozícii „vo dne, v noci“, nepodlieha zmenám nálad a vždy poskytuje aktuálne informácie. Vedeli ste napríklad, že v skupine nemusia byť len rodinní príslušníci? Aj s týmto Vám naša asistentka poradí :-)

V období 9-12/2020 viac ako 80% ľudí, ktorí sa rozhodli využiť komunikáciu s naším chatbotom ohľadom úvodných informácií o Peňaženke zdravia, našlo odpoveď na svoju otázku. Veríme, že Zdravotná asistentka bude rovnako úspešná aj pri uvedení produktu do praxe a aj naďalej odľahčí operátorov call centra.

Vyskúšajte aj vy našu zdravotnú asistentku na https://www.vszp.sk

„Spolu s mojím tímom denne pracujeme na tom, aby sme najväčšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku posúvali vpred, inovovali riešenia a systémy, ale najmä, aby sme boli bližšie k našim poistencom. Takisto je absolútne kľúčové, aby sa do celého procesu vniesla transparentnosť. Práve preto chceme aj týmto krokom poskytnúť maximálny informačný servis našim poistencom“, 

– vysvetľuje riaditeľka marketingu a komunikácie VšZP Dominika Šulková.