IoT riešenie

Spoločnosti ZIN šetríme kompletným monitoringom energií náklady.

Spoločnosť ZIN poskytuje kompletný systém ochrany pred bleskom. Práve spotreba energií je pre zákazníka kritická, nakoľko tvorí podstatnú časť jeho prevádzkových nákladov.

NAŠE ZADANIE

Spoločnosť ZIN s.r.o. sa zaoberá predajom súčastí bleskozvodov a uzemňovania. Vo výrobe bleskozvodov a ich súčastí je spoločnosť ZIN s.r.o. dominantným producentom v Slovenskej republike. Ďalšou z činností je aj zákazková kovovýroba. Práve energie sú pre tohto zákazníka kritické, nakoľko pri tejto činnosti vytvárajú podstatnú časť nákladov. 

NAŠE RIEŠENIE

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií aj v optimalizácii výrobných a nevýrobných procesov.