IoT riešenie

Energetický manažment a analýza úspor pre Státní pokladnu Centrum sdílených služeb ČR.

NAŠE ZADANIE

Hlavným predmetom činnosti Státní pokladny Centra sdílených služeb je poskytovanie služieb IT prevádzky.

Naše riešenie malo za cieľ analyzovať potenciál úspor v priestoroch dátového centra a v administratívnej budove.

NAŠE RIEŠENIE

Na základe výsledkov z pilotného projektu energetického manažmentu v apríli 2019 v spoločnosti SPCSS, a.s. sa preukázalo, že je možné dosiahnuť úsporu v administratívnych priestoroch zákazníka predovšetkým v spotrebe elektrickej energie. Klientovi sme dokázali preukázať výhodnosť nášho riešenia a navrhnúť konkrétne kroky, ako ušetriť za spotrebované energie, vrátane výpočtu návratnosti investície.

 

 


Výhody ponúkaného riešenia


Nezávislé riešenie na mieru

S akoukoľvek funkcionalitou, k rozšíreniu je možné využiť ľubovoľné IoT zariadenia.

Oddelenie dátovej a logickej vrstvy

Zber dát je nezávislý od prezentačnej vrstvy.

Modulárny prístup

Systém je možné rozšíriť o strojové učenie, pridať notifikácie, cloudové služby...

Otvorené protokoly

Jednoduchá integrácia do systémov vďaka využívaniu štandardných komunikačných protokolov.

Lokálna podpora

Garantujeme dostupnosť vysokokvalifikovaných technických odborníkov.

Obľúbené platformy

Prostredie (SQL, PowerShell, PowerBI) je známe a jednoduché na používanie aj pri prevzatí projektu.