IoT solution

Energy Management for SPCSS

NAŠE ZADÁNÍ

Hlavním předmětem činnosti Státní pokladny Centra sdílených služeb je poskytování služeb IT provozu. Naše řešení mělo za cíl analyzovat potenciál úspor v prostorách datového centra a v administrativní budově. 

NAŠE ŘEŠENÍ

Na základě výsledků z pilotního projektu energetického manažmentu v dubnu 2019 ve společnosti SPCSS, a.s. se prokázalo, že je možné dosáhnout úspory v administrativních prostorách zákazníka především ve spotřebě elektrické energie. Klientovi jsme dokázali prokázat výhodnost našeho řešení a navrhnout konkrétní kroky, jak ušetřit za spotřebované energie, včetně výpočtu návratnosti investice. 


Výhody našeho řešení


Nezávislé řešení na míru

S jakoukoli funkcionalitou, k rozšíření je možné využít libovolné IoT zařízení.

Oddělení datové a logické vrstvy

Data se sbírají nezávisle od prezentační vrstvy, kterou je tak možné kdykoliv vyměnit anebo rozšířit.

Modulární přístup

Systém je možné rozšířit o strojové učení, přidat notifikace, cloudové služby...

Otevřenost protokolů

Jednodušší integrace díky využívání standardních komunikačních protokolů.

Lokální podpora

Garantujeme dostupnost vysocekvalifikovaných technických odborníků.

Oblíbené platformy

Prostředí (SQL, PowerShell, PowerBI) je známé a jednoduché na používání i při převzetí projektu.