Chatbot

Chatbot v Dôvere Vám poradí, kedy a aké zmeny musíte oznámiť poisťovni.

V živote každého z nás prichádza k zmenám, ktoré majú vplyv na naše platby zdravotného poistenia.

Niekto sa presťahuje na novú adresu, niekto sa vydá a zmení si priezvisko, nastúpi na materskú alebo naopak, končí rodičovskú. Študenti začínajú či končia štúdium, pracujúci menia zamestnanie, začínajú podnikať, alebo sa rozhodnú pre prácu v zahraničí. O všetkých týchto udalostiach je potrebné upovedomiť aj zdravotnú poisťovňu, a nie vždy to za nás vyrieši niekto iný.

NAŠE ZADANIE

Po úspešnej komunikácii s poistencami Dôvery o  získaní Zubného benefitu nás naša spolupráca priviedla k vytvoreniu už druhého chatbota na webových stránkach poisťovne. Klient nám popísal situáciu s oznamovacími povinnosťami a ukázal nám nespočetné množstvá otázok súvisiacich s touto témou, ktoré sú denne adresované na ich kontaktné centrum.

NAŠE RIEŠENIE

Následne sme preštudovali a  spracovali čo najväčšie množstvo rôznych situácií, do ktorých sa poistenci dostávajú. Z každej z  nich sme vytvorili konverzáciu, v  ktorej jednoduchou a  zrozumiteľnou formou radíme poistencom na čo všetko myslieť pri oznamovaní zdravotnej poisťovni a aj ako to čo najrýchlejšie urobia.

NAŠE VÝSLEDKY

V  súčasnosti je náš chatbot plnohodnotnou súčasťou kontaktného centra, priateľsky odpovedá na otázky 24 hodín denne a  zároveň zbiera údaje o  preferenciách používateľov s  ohľadom na doplnenie ďalších frekventovaných situácií v  budúcnosti. Rozhovor s  chatbotom je rýchly, s  priamou voľbou na situáciu, ktorú poistenci hľadajú bez potreby vyhľadávania a  zdĺhavého čítania na webovej stránke. Na kontaktné centrum sa tak obráti menší počet používateľov.

Porozprávajte sa s  chatbotom na https://www.dovera.sk/poistenec/oznamovacie-povinnosti-a-platenie-poistneho#chatbot-screen-wrap

"Na spolupráci s Predu oceňujem, že ich komunikácia a prístup k práci nás výrazne odľahčovali. Spočiatku som sa obával, či zvládnu spracovať to množstvo podkladov a absorbovať všetky informácie, ktoré by mal náš chatbot obsiahnuť. Moje obavy ale zmizli, keď nám predstavili prvé návrhy. Miestami som mal pocit, že podmienky nášho produktu ovládajú do väčších detailov ako ja 😊. Postupne som sa presvedčil, že pracujeme s tímom, ktorý vie, čo robí, robí to zodpovedne a poctivo a keď treba, vie zákazníka vhodnými argumentami nasmerovať."

–  Martin Červenák, manažér odboru kontaktného centra, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Chatbot

Dôvera prispieva svojim poistencom na zdravý úsmev. Náš chatbot poradí ako na to rýchlo a jednoducho.

Náš interaktívny sprievodca radí poistencom, ako získať príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

NAŠE ZADANIE

Dôvera je v súčasnosti najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,4 milióna poistencov. Ročne poskytuje príspevok na zubné ošetrenie tisíckam svojich klientov. Mnohí z  nich však potrebujú pri vybavení svojej žiadosti pomoc, ktorú poisťovňa poskytovala dosiaľ len cez svoje kontaktné centrum.

NAŠE RIEŠENIE

Na web stránku poisťovne Dôvera sme nasadili chatbota, ktorý priateľským spôsobom vysvetľuje poistencom, ako si po aktivácii mobilnej aplikácie môžu uplatniť Zubný benefit, na aké typy ošetrenia sa príspevok vzťahuje alebo aj to, či je zubár zmluvným partnerom poisťovne. Výhoda Zdravé zuby patri medzi najobľúbenejšie výhody poistencov Dôvery a vďaka nej môžu získať príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu až štyrikrát ročne.

NAŠE VÝSLEDKY

DÔVERA zdravotná poisťovňa stavia na prvé miesto svojich poistencov a chce im ponúkať čo najlepšie služby. Preto nie je ničím výnimočným, že navyše využíva aj moderné a inovatívne riešenia, ktoré jej túto snahu zjednodušia. Chatbot, ako nový atraktívny komunikačný kanál, pomáha klientom Dôvery s  najčastejšími otázkami či problémami a rozhovor s ním je efektívny. Kontaktné centrum vďaka tomu ušetrí čas a môže sa sústrediť na zložitejšie otázky zákazníkov.