Chatbot

Chatbot Golem junior pomáhá obyvatelům a návštěvníkům hlavního města Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou organizací Operátor ICT přináší nový „Portál Pražana“ a s ním představujeme náš chatbot Golema junior.

NAŠE ZADÁNÍ

Portál Pražana je nový webový portál, který má sloužit občanům Prahy pro elektronické podání a další elektronickéslužby směrem k Magistrátu hlavního města, úřadům městských částí a městským organizacím.

Komunikační asistent na novém webovém portále má usnadnit obyvatelům české metropole komunikaci, nabídnout občanům digitální služby a má sloužit i jako alternativa k osobním návštěvám úřadů.

NAŠE ŘEŠENÍ

"Dobrý den, Golem junior jméno mé!" Náš chatbot Golem junior trpělivě a vtipně představuje funkcionalitu nového webového portálu, který je určen ke komunikaci. Formou uzavřených otázek a odpovědí vysvětluje, jaké jsou možnosti přihlášení do portálu, jak získat elektronický občanský průkaz nebo datovou schránku. Golem dokáže poradit i s elektronickými podáními přes Portál - například jak požádat o prodloužení nájmu bytu ve vlastnictví hlavního města nebo o poskytnutí informace podle zákona o jejich svobodném přístupu.

Příběh o Golemovi je Pražanům známý a vědí, že Golem je vždy na jejich straně: „Když ale odhlídneme od mojí vizáže, jsem stejný Pražák, jako každý druhý: Mám svoje oblíbený místa, kde se rád procházím. Hlavně u nás v Josefově! Vždy se rád zchladím žejdlíkem dobrýho piva.“

NAŠE VÝSLEDKY

Komunikace s chatbotem oslovila každého desátého návštěvníka stránky (obvykle se taková míra zapojení pohybuje okolo 5%), což znamená, že Golem dělá svou práci dobře :-) Nejčastěji je zajímalo, k čemu Portál Pražana slouží a jaké služby poskytuje. Téměř každý pátý uživatel se zajímal o to, jak je možné se do Portálu přihlásit. Více než 52% dotazů směřovalo k tématu e-identity, která po propojení s bankovní identitou získala na atraktivitě. Komunikace s chatbotem je jednoduchá, přehledná a rychlá, Golem není nikdy unavený a odpovídá kdykoliv, ve dne i v noci. Záměr je postupně rozšiřovat schopnosti Golema juniora tak, aby plnohodnotně pomáhal občanům i návštěvníkům Prahy i v mnoha nových oblastech.

Získat radu od Golema juniora můžete kdykoliv na https://www.portalprazana.cz/prihlaseni 

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat svoje záležitosti směrem k Praze, ať už jde o elektronická podání u vybraných agend města pro občany, kteří se do systému přihlásí, nebo zpřístupnění údajů občana z agendových informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu,“

–  Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy