Chatbot

Chatbot Golem junior pomáha pražanom aj návštevníkom Prahy.

Magistrát hlavného mesta Prahy v spolupráci s mestskou organizáciou Operátor ICT prináša nový „Portál Pražana“ a s ním predstavujeme nášho chatbota Golema juniora.

NAŠE ZADANIE

Portál Pražana je nový webový portál, ktorý má slúžiť občanom Prahy pre elektronické podania a ďalšie elektronické služby smerom k Magistrátu hlavného mesta,  úradom mestských častí a mestským organizáciám.

Komunikačný asistent na novom webovom portále má uľahčiť obyvateľom českej metropoly komunikáciu, ponúknuť občanom digitálne služby a má slúžiť ako alternatíva k osobným návštevám úradov.

NAŠE RIEŠENIE

"Dobrý den, Golem junior jméno mé!" Náš chatbot Golem junior trpezlivo a vtipne predstavuje funkcionalitu nového webového portálu, ktorý je určený na komunikáciu. Formou uzavretých otázok a odpovedí vysvetľuje, aké sú možnosti prihlásenia do portálu, ako získať elektronický občiansky preukaz alebo dátovú schránku. Golem dokáže poradiť aj s elektronickými podaniami cez Portál - napríklad ako požiadať o predĺženie nájmu bytu vo vlastníctve hlavného mesta alebo o poskytnutie informácie podľa zákona o ich slobodnom prístupe.

Príbeh o Golemovi je Pražanom známy a vedia, že Golem je vždy na ich strane: „Když ale odhlídneme od mojí vizáže, jsem stejný Pražák, jako každý druhý: Mám svoje oblíbený místa, kde se rád procházím. Hlavně u nás v Josefově! Vždy se rád zchladím žejdlíkem dobrýho piva.“

NAŠE VÝSLEDKY

Komunikácia s chatbotom oslovila každého 10. návštevníka stránky (zvyčajne sa takáto miera zapojenia pohybuje okolo 5%), čo znamená, že Golem robí svoju prácu dobre :-) Najčastejšie ich zaujímalo, k čomu Portál Pražana slúži a aké služby poskytuje. Takmer každý piaty užívateľ sa zaujímal o to, ako je možné sa do Portálu prihlásiť. Viac ako 52% dotazov smerovalo k téme e-identita, ktorá po prepojení s bankovou identitou získala na atraktivite. Komunikácia s chatbotom je jednoduchá, prehľadná a rýchla, Golem nie je nikdy unavený a odpovedá kedykoľvek vo dne i v noci. Zámer je postupne rozširovať schopnosti Golema juniora tak, aby plnohodnotne pomáhal občanom i návštevníkom Prahy aj v mnohých nových oblastiach.

Získať radu od  Golema  juniora môžete kedykoľvek na  https://www.portalprazana.cz/prihlaseni 

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat svoje záležitosti směrem k Praze, ať už jde o elektronická podání u vybraných agend města pro občany, kteří se do systému přihlásí, nebo zpřístupnění údajů občana z agendových informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu,“

–  Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy