September, 2020

Na videokonferencii DIGITALIZUJEME PRAHU sa hovorilo našom chatbotovi na Portáli Pražana

Rozbehli sme ďalšiu skvelú spoluprácu! Pre webový Portál Pražana sme vytvorili chatbota, ktorý bol predstavený spolu s ďalšími projektami na inovatívnej videokonferencii Digitalizujeme Prahu / www.digitalizujemeprahu.cz

O našom asistentovi s menom Golem junior referoval Michal Kraus, riaditeľ Úseku vývoja a architektúry Operátor ICT, ktorý spravuje Portál Pražana. Portál bol oficiálne spustený 1. októbra 2020 a náš chatbot Golem junior od samého začiatku pomáha občanom s prihlasovaním či informuje funkcionalitách. Na videokonferencii vystúpil medzi inými primátor mesta Praha Zdeněk Hřib či riaditeľ NAKIT Vladimír Dzurilla. https://www.portalprazana.cz/prihlaseni