Chatbot

Viete kedy a aké zmeny musíte oznámiť zdravotnej poisťovni? V Dôvere Vám s tým poradí náš chatbot

V živote každého z nás prichádza k zmenám, ktoré majú vplyv na naše platby zdravotného poistenia. Niekto sa presťahuje na novú adresu, niekto sa vydá a zmení si priezvisko, nastúpi na materskú alebo naopak, končí rodičovskú. Študenti začínajú či končia štúdium, pracujúci menia zamestnanie, začínajú podnikať, alebo sa rozhodnú pre prácu v zahraničí. O všetkých týchto udalostiach je potrebné upovedomiť aj zdravotnú poisťovňu, a nie vždy to za nás vyrieši niekto iný.

Po úspešnej komunikácii s poistencami Dôvery o získaní Zubného benefitu nás naša spolupráca priviedla k vytvoreniu už druhého chatbota na webových stránkach poisťovne. Klient nám popísal situáciu s oznamovacími povinnosťami a ukázal nám nespočetné množstvá otázok súvisiacich s touto témou, ktoré sú denne adresované na ich kontaktné centrum. Následne sme preštudovali a spracovali, čo najväčšie množstvo rôznych situácií, do ktorých sa poistenci dostávajú. Z každej z nich sme vytvorili konverzáciu, v ktorej jednoduchou a zrozumiteľnou formou radíme poistencom, na čo všetko myslieť pri oznamovaní zdravotnej poisťovni, aj ako to najrýchlejšie urobia.

V súčasnosti je náš chatbot plnohodnotnou súčasťou kontaktného centra, priateľsky odpovedá na otázky 24 hodín denne a zároveň zbiera údaje o preferenciách používateľov s ohľadom na doplnenie ďalších frekventovaných situácií v budúcnosti. Rozhovor s chatbotom je rýchly, s priamou voľbou na situáciu, ktorú poistenci hľadajú bez potreby vyhľadávania a zdĺhavého čítania na webovej stránke. Na kontaktné centrum sa tak obráti menší počet používateľov.

Porozprávajte sa s chatbotom na https://www.dovera.sk/poistenec/oznamovacie-povinnosti-a-platenie-poistneho#chatbot-screen-wrap

Martin Červenák, manažér odboru kontaktného centra, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. o spolupráci s nami povedal:
Na spolupráci s Predu oceňujem, že ich komunikácia a prístup k práci nás ako zákazníka výrazne odľahčovali. Spočiatku som sa obával, či zvládnu spracovať to množstvo podkladov a absorbovať všetky informácie, ktoré by mal náš chatbot obsiahnuť. Moje obavy ale zmizli, keď nám predstavili prvé návrhy. Miestami som mal pocit, že podmienky nášho produktu ovládajú do väčších detailov ako ja 😊. Postupne som sa presvedčil, že pracujeme s tímom, ktorý vie, čo robí, robí to zodpovedne a poctivo a keď treba, vie zákazníka vhodnými argumentami nasmerovať.