Chatbot

Úřad práce České republiky informuje klienty pomocí našeho chatbotu.

Ve spolupráci se společností Asseco CE jsme na portál Úřadu práce ČR nasadili komunikačního pomocníka. Návštěvníkům se představí a přátelským tónem vede automatizovaný rozhovor.

NAŠE ZADÁNÍ

Úřad práce České republiky je správní úřad podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, jehož hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Momentálně klienty nejvíce zajímají praktické dopady aktuální situace související s pandemií. Na call centrum se denně obrací množství občanů, v meziročním srovnání narostl počet otázek v call centru téměř o 130%. Pro operátory call center začal být takový nápor neúnosný.

NAŠE ŘEŠENÍ

Ve spolupráci s klientem jsme připravili rychlé nasazení chatbota na www.uradprace.cz. Náš Komunikační asistent pomůže občanům zorientovat se v krizových opatřeních vyhlášených v důsledku pandemie. Poskytne informace lidem, kteří jsou v hmotné nouzi, zajímají se o pomoc pro seniory nebo hledají zaměstnání. Navíc zdůrazní, že osobní návštěvu úřadu nedoporučuje a nabídne možnosti a návody, jak vybavit žádosti online, bez fyzické návštěvy úřadu. Komunikuje pomocí uzavřených otázek a odpovědí, čímž do značné míry zjednoduší a urychlí komunikaci.

NAŠE VÝSLEDKY

Úřad práce ČR může díky našemu Komunikačnímu asistentovi nabízet své služby nepřetržitě. Nasazení chatbota výrazně pomohlo odlehčit rutinní agendu operátorů call centra. Ve špičce odpověděl v průměru 2 otázky za sekundu a ukázal se jako správný komunikační nástroj. Obousměrná komunikace funguje pomocí uzavřených otázek a odpovědí, jejichž obsah je tvořen na základě nejčastěji se opakujících dotazů.

Aktivní uživatelé se nejčastěji zajímali o témata dávek, příspěvků a zaměstnanosti. To naznačuje, že komunikace stálé agendy prostřednictvím chatbota je pro uživatele velmi atraktivní.

Vyzkoušet si jej můžete přímo na: https://www.uradprace.cz/.

"Zájem o využití virtuálního asistenta, který je k dispozici na webu Úřadu práce ČR roste... V současné době zájemci nejčastěji touto cestou vyhledávají informace týkající se příspěvků na děti, možnosti pokrytí vysokých nákladů na bydlení nebo řešení situace, kdy jim nestačí příjmy na základní životní potřeby. V oblasti zaměstnanosti je pak zajímají rady v případě ztráty zaměstnání a pomoci, kterou jim v takovém případě nabízí Úřad práce ČR."

– Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR