Chatbot

Úřad práce České republiky informuje zákazníkov pomocou chatbota

V spolupráci so spoločnosťou Asseco Central Europe sme na portál Úřadu práce České republiky nasadili komunikačného pomocníka s názvom Mimořádné informace. Návštevníkom sa predstaví a priateľským tónom vedie automatizovaný rozhovor.

Online asistent pomôže zorientovať sa v krízových opatreniach vyhlásených v dôsledku šírenia Koronavírusu. Poskytne informácie ľudom, ktorí sú v hmotnej núdzi, zaujímajú sa o pomoc pre seniorov alebo si hľadajú zamestnanie. Navyše zdôrazní, že osobnú návštevu úradu neodporúča a ponúkne možnosti a návody, ako vybaviť žiadosti online, bez fyzickej prítomnosti.

Úřad práce vďaka asistentovi svoje služby ponúka nepretržite. Obojsmerná komunikácia funguje pomocou zatvorených otázok a odpovedí, ktorých obsah je tvorený na základe najčastejšie sa opakujúcich otázok
v zákazníckom centre.

Vyskúšať si ho môžete priamo na: https://www.uradprace.cz/.