Chatbot

Úřad práce České republiky informuje svojich klientov aj pomocou nášho chatbota.

V spolupráci so spoločnosťou Asseco CE sme na portál Úřadu práce ČR nasadili komunikačného pomocníka. Návštevníkom sa predstaví a priateľským tónom vedie automatizovaný rozhovor.

NAŠE ZADANIE

Úrad práce Českej republiky je správny úrad podriadený Ministerstvu práce a sociálnych vecí ČR, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií z oblasti pracovného trhu, evidencie uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest. Momentálne klientov najviac zaujímajú praktické dopady aktuálnej situácie. Na call centrum sa denne obracia množstvo občanov ČR, v medziročnom porovnaní narástol počet otázok v call centre o takmer 130%. Pre operátorov call centier začal byť takýto nápor neúnosný.

NAŠE RIEŠENIE

V spolupráci s klientom sme pripravili rýchle nasadenie chatbota na www.uradprace.cz. Náš Komunikačný asistent pomôže občanom zorientovať sa v krízových opatreniach vyhlásených v dôsledku pandémie Covid19. Poskytne informácie ľudom, ktorí sú v hmotnej núdzi, zaujímajú sa o pomoc pre seniorov alebo si hľadajú zamestnanie. Navyše zdôrazní, že osobnú návštevu úradu neodporúča a ponúkne možnosti a návody, ako vybaviť žiadosti online, bez fyzickej návštevy úradu. Komunikuje pomocou uzavretých otázok a odpovedí, čím do značnej miery zjednoduší a urýchli komunikáciu. 

NAŠE VÝSLEDKY

Úrad práce ČR môže vďaka nášmu Komunikačnému asistentovi ponúkať svoje služby nepretržite. Nasadenie chatbota výrazne pomohlo odľahčiť rutinnú agendu operátorov call-centra. V špičke odpovedal v priemere 2 otázky za sekundu a ukázal sa ako správny komunikačný nástroj. Obojsmerná komunikácia funguje pomocou uzavretých otázok a odpovedí, ktorých obsah je tvorený na základe najčastejšie sa opakujúcich dotazov.

Aktívni používatelia sa najčastejšie zaujímali o témy dávok, príspevkov a zamestnanosti. To naznačuje, že komunikácia stálej agendy prostredníctvom chatbota je pre užívateľa atraktívna. 

Vyskúšať si ho môžete priamo na: https://www.uradprace.cz/.

"Zájem o využití virtuálního asistenta, který je k dispozici na webu Úřadu práce ČR roste... V současné době zájemci nejčastěji touto cestou vyhledávají informace týkající se příspěvků na děti, možnosti pokrytí vysokých nákladů na bydlení nebo řešení situace, kdy jim nestačí příjmy na základní životní potřeby. V oblasti zaměstnanosti je pak zajímají rady v případě ztráty zaměstnání a pomoci, kterou jim v takovém případě nabízí Úřad práce ČR."

– Kateřina Beránková, hovorkyňa ÚP ČR