Chatbot

Úřad práce České republiky informuje svojich klientov aj pomocou nášho chatbota.

V spolupráci so spoločnosťou Asseco CE sme na portál Úřadu práce ČR nasadili komunikačného pomocníka. Návštevníkom sa predstaví a priateľským tónom vedie automatizovaný rozhovor.

NAŠE ZADANIE

Úrad práce Českej republiky je správny úrad podriadený Ministerstvu práce a sociálnych vecí ČR, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií z oblasti pracovného trhu, evidencie uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest. V súčasnej dobe klientov najviac zaujímajú praktické dopady aktuálnej situácie a na call centrum sa denne obracia množstvo občanov ČR (v medziročnom porovnaní nárast počtu otázok v call centre o takmer 130%). 

NAŠE RIEŠENIE

Náš online Komunikačný asistent pomôže klientom zorientovať sa v krízových opatreniach vyhlásených v dôsledku pandémie Covid19. Poskytne informácie ľudom, ktorí sú v hmotnej núdzi, zaujímajú sa o pomoc pre seniorov alebo si hľadajú zamestnanie. Navyše zdôrazní, že osobnú návštevu úradu neodporúča a ponúkne možnosti a návody, ako vybaviť žiadosti online, bez fyzickej prítomnosti.

 

NAŠE VÝSLEDKY

Úrad práce ČR môže vďaka nášmu Komunikačnému asistentovi ponúkať svoje služby nepretržite a odľahčí tak aj operátorov call-centra. Obojsmerná komunikácia funguje pomocou zatvorených otázok a odpovedí, ktorých obsah je tvorený na základe najčastejšie sa opakujúcich otázok v zákazníckom centre.

Vyskúšať si ho môžete priamo na: https://www.uradprace.cz/.

"Zájem o využití virtuálního asistenta, který je k dispozici na webu Úřadu práce ČR roste... V současné době zájemci nejčastěji touto cestou vyhledávají informace týkající se příspěvků na děti, možnosti pokrytí vysokých nákladů na bydlení nebo řešení situace, kdy jim nestačí příjmy na základní životní potřeby. V oblasti zaměstnanosti je pak zajímají rady v případě ztráty zaměstnání a pomoci, kterou jim v takovém případě nabízí Úřad práce ČR."

– Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR