Chatbot

Pandémia urýchľuje využívanie inovácií - predstavujeme chatbota na českom portáli pre podnikateľov.

Rekordne rýchlo pripravený chatbot, ktorý odpovedá predovšetkým podnikateľom na najčastejšie otázky.

Počas prvých 2 týždňov od spustenia ho využilo takmer 76 tisíc návštevníkov portálu.

NAŠE ZADANIE

BusinessInfo.cz je oficiálny portál pre podnikateľov a živnostníkov, do ktorého prispieva 32 štátnych a komerčných organizácií s návštevnosťou v priemere 220 000 užívateľov mesačne, je v správe agentúry CzechTrade a gestorom je Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR. Moderné komunikačné technológie sa do súčasného diania zapájajú oveľa rýchlejšie ako za normálneho stavu, rovnako ako aj podnikatelia musia rýchlejšie reagovať na meniaci sa svet.

NAŠE RIEŠENIE

Na webový portál sme nasadili chatbota s názvom Mimoriadne informácie. Pomáha zvládať neštandardnú situáciu, vysvetľuje opatrenia súvisiace so šírením COVID-19 a odpovedá na najčastejšie otázky. Chatbot je určený špecificky podnikateľom, ktorým vysvetľuje aktuálne zmeny, poskytne prehľad pomoci, manuály, informácie o karanténe či odporúčania pre cestovateľov.

NAŠE VÝSLEDKY

Chatbot predstavuje moderný a inovatívny distribučný kanál, prostredníctvom ktorého je možné poskytovať podporu a poradenstvo 24/7/365. Práve v aktuálnej náročnej dobe sprístupnil aktuálne informácie podnikateľom a živnostníkom nonstop, komunikáciu vedie priateľským tónom a je neustále v príjemnej nálade. Zároveň dokázal výrazne odľahčiť preťažené call centrum. Obsah chatbota priebežne dopĺňame podľa uznesení vlády a z ďalších oficiálnych zdrojov. 

Vyskúšať ho môžete priamo na oficiálnom portáli pre podnikanie a export: https://www.businessinfo.cz/.

"... potřebovali jsme podnikatelům a živnostníkům říct, co je a není zavřené, chatbot teď automatizovaně odpovídá na nejčastější otázky a odpovědi… Vše je postaveno na spolupráci, sdílení znalostí a informací. Společně vzniká robustní informační systém založený na nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích.“

– krizový manažér a koordinátor projektu Robin Čumpelík


Tí, ktorí chatbota využili, si prečítali v priemere 24 odpovedí a tu sú najčastejšie otázky podnikateľov a živnostníkov:

Drobné podnikateľské úľavy

Príspevok na mzdy zamestnancov

Kompenzácie pri uzatvorení podniku