Chatbot

Online komunikácia na Portáli pre podnikateľov s non-stop aktuálnymi informáciami

Business Info, oficiální portál pro podnikání a export, poskytuje podnikateľom non-stop čerstvé informácie súvisiace s krízovými opatreniami a ich následkami na podnikanie v dôsledku šírenia vírusu COVID-19. Obojsmernú komunikáciu zabezpečuje náš chatbot s názvom Mimořádné informace.

Chatbot je určený špecificky podnikateľom, ktorým vysvetľuje aktuálnu situáciu, poskytuje odpovede na najčastejšie otázky a konkrétne príklady pre podnikateľov z rôznych oblastí, ako maloobchod, veľkoobchod, poskytovanie služieb, či import a export tovaru do a zo zahraničia.

Portál pre podnikateľov týmto spôsobom sprístupnil interaktívnu a aktuálnu komunikáciu s občanmi v priateľskom tóne, dostupnú 24 hodín 7 dní v týždni. Komunikačný asistent je neustále v príjemnej nálade a znižuje preťaženosť zákazníckeho centra.

Obsah priebežne dopĺňame podľa uznesení vlády a z ďalších oficiálnych zdrojov.

Vyskúšať ho môžete priamo na oficiálnom portáli pre podnikanie a export: https://www.businessinfo.cz/.