Chatbot

Pandémia urýchľuje využívanie inovácií - predstavujeme chatbota na českom portáli pre podnikateľov.

Rekordne rýchlo pripravený chatbot, ktorý odpovedá predovšetkým podnikateľom na najčastejšie otázky. Počas prvých 2 týždňov od spustenia ho využilo takmer 76 tisíc návštevníkov portálu.

NAŠE ZADANIE

BusinessInfo.cz je oficiálny portál pre podnikateľov a živnostníkov a zároveň jednotným miestom, kde môžu nájsť všetky dôležité informácie zo štátnej správy, ale aj kľúčové informácie od neštátnych inštitúcií ako komôr či zväzov. Prispieva do neho 32 štátnych a komerčných organizácií a je v správe agentúry CzechTrade, pričom gestorom je Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR.

Pandémia urýchľuje digitalizáciu a moderné komunikačné technológie sa do súčasného diania zapájajú oveľa rýchlejšie. Aj podnikatelia musia rýchlejšie reagovať na meniaci sa svet a byť aktuálne a promptne informovaní. 

NAŠE RIEŠENIE

Na webový portál sme nasadili chatbota s názvom Mimoriadne informácie. Pomáha zvládať neštandardnú situáciu, vysvetľuje opatrenia súvisiace so šírením COVID-19 a odpovedá na najčastejšie otázky. Chatbot je určený špecificky podnikateľom, ktorým vysvetľuje aktuálne zmeny, poskytne prehľad pomoci, manuály, informácie o karanténe či odporúčania pre cestovateľov.

Pre veľký úspech absolvoval chatbot ďalšie "školenie" a naučil sa reagovať na mnoho nových tém. Vysvetlí podmienky obmedzenia v jednotlivých prevádzkach aj ako pomôže štát podnikateľom. SZČO poradí s tým ako získať kompenzačný bonus či ošetrovné, ale aj ako si podať žiadosť. 

NAŠE VÝSLEDKY

Chatbot predstavuje moderný a inovatívny distribučný kanál, prostredníctvom ktorého je možné poskytovať podporu a poradenstvo 24/7/365. Práve v tejto náročnej dobe sprístupnil aktuálne informácie podnikateľom a živnostníkom nonstop, komunikáciu vedie priateľským tónom a je neustále v príjemnej nálade. Od spustenia využilo komunikáciu s chatbotom takmer 450.000 užívateľov a až 88% užívateľov uviedlo, že našlo odpoveď na svoju otázku. Je to veľmi vysoké číslo, ktoré naznačuje, že túto formu komunikácie podnikatelia vítajú, je pre nich atraktívna a poskytuje relevantné informácie. V prípade, že chatbot nedokáže odpovedať, poskyne telefónny kontakt na konzultáciu špecifického problému. 

Vyskúšať ho môžete priamo na oficiálnom portáli pre podnikanie a export: https://www.businessinfo.cz/.

"... potřebovali jsme podnikatelům a živnostníkům říct, co je a není zavřené, chatbot teď automatizovaně odpovídá na nejčastější otázky a odpovědi…

Vše je postaveno na spolupráci, sdílení znalostí a informací. Společně vzniká robustní informační systém založený na nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích.“

– krizový manažér a koordinátor projektu Robin Čumpelík


Tí, ktorí chatbota využili, si prečítali v priemere 24 odpovedí a tu sú najčastejšie otázky podnikateľov a živnostníkov:

Drobné podnikateľské úľavy

Príspevok na mzdy zamestnancov

Kompenzácie pri uzatvorení podniku