JÚN, 2020

Získali sme cenu finalistu na MICROSOFT AWARDS

Naše chatbotové riešenia na portáloch ministerstiev a iných štátnych inštitúcií v čase koronakrízy pomáhali občanom v zložitých životných situáciách, za čo si vyslúžili cenu finalistu za IT riešenie.

V čase šírenia pandémie dokázali naši chatboti poradiť a pomôcť rozptýliť obavy v ťažkej životnej situácii prirodzenou interaktívnou komunikáciou, ktorá bola vytvorená na základe najčastejšie sa opakujúcich otázok adresovaných na call centrum. Občania tak dostali možnosť získať jasné a presné informácie okamžite a bez zdĺhavého vyhľadávania. Naši chatboti pracovali non-stop, bez akejkoľvek prestávky a poskytli tak dostupný zdroj informácii s obrovskou výhodou okamžitej reakcie na veľký počet dopytov.

Naše inteligentné chatbotové riešenie si vyslúžilo ocenenie od spoločnosti Microsoft v kategórii Comunity Respond Award pod názvom: „Chatboty, ktoré pomáhali v čase krízových opatrení Slovenskej pošte aj Ministerstvu priemyslu a obchodu ČR“

https://news.microsoft.com/cs-cz/features/chatboti-pomahali-zvladat-situaci-kolem-covid-19/?fbclid=IwAR1lk2qQ0oaMS7gcctUDc9Z2VtV9CiJvwmh5wbMToxzmhCP2miwP2izh3Wc