Cena finalistu na Microsoft Awards 2019

Naši chatboti na portáloch ministerstiev a iných štátnych inštitúcií v čase krízy sprevádzali občanov v rôznych životných situáciách, za čo si vyslúžili cenu finalistu za IT riešenie.

V čase šírenia pandémie dokázali používateľom pomôcť, poradiť a rozptýliť obavy v ťažkej situácii prirodzenou interaktívnou komunikáciou, vytvorenou na základe najčastejšie sa opakujúcich otázok v call centrách. Ľudia mali k dispozícii takmer okamžite jasné a stručné informácie bez zdĺhavého vyhľadávania presných kľúčových slov. Pre návštevníkov portálov fungovali ako non-stop dostupný zdroj informácii s obrovskou výhodou okamžitej reakcie na veľký počet dopytov.

Naše inteligentné riešenie v podobe online komunikačných asistentov si preto vyslúžilo ocenenie od spoločnosti Microsoft pod názvom: „Chatboti, ktorí skutočne v kríze pomáhali v Čechách aj na Slovnesku.“

Článok o chatbotoch si môžete prečítať na tomto odkaze: https://news.microsoft.com/cs-cz/features/chatboti-pomahali-zvladat-situaci-kolem-covid-19/?fbclid=IwAR1lk2qQ0oaMS7gcctUDc9Z2VtV9CiJvwmh5wbMToxzmhCP2miwP2izh3Wc