Chatbot pomáha riešiť interné potreby organizácie

Je známe, že chatboty pomáhajú pri riešení požiadaviek v komunikácii s externými zákazníkmi. Pre klienta Českú poštu sme vytvorili chatbota, ktorý si našiel uplatnenie pri riešení interných potrieb organizácie.

Chatbot Poštovní asistentka pomáha zamestnancom Českej pošty správne zadať interné IT požiadavky do ServiceDesk-ového nástroja. Odpovedá na najčastejšie otázky a uľahčuje používateľom zorientovať sa a správne si vybrať z množstva možností, ktoré tento nástroj ponúka. Vďaka chatbotovi sú zamestnanci z IT oddelenia menej preťažení a môžu sa venovať riešeniu špecifickejších požiadaviek.