Chatbot pomáhá řešit interní potřeby organizace

Je známo, že chatboty pomáhají při řešení požadavků v komunikaci s externími zákazníky. Pro klienta Českou poštu jsme vytvořili chatbot, který si našel uplatnění při řešení interních potřeb organizace.

Chatbot Poštovní asistentka pomáhá zaměstnancům České pošty správně zadat interní IT požadavky do ServiceDesk-ového nástroje. Odpovídá na nejčastější dotazy a usnadňuje uživatelům usnadňuje orientaci a správný výběr ze spoustu možností, které tento nástroj nabízí. Díky chatbotu jsou zaměstnanci z IT oddělení méně přetížení a mohou se věnovat řešení specifičtějších požadavků.