Cloud

Cloudová infrastruktura pro Semantic Web Company 

Ve spolupráci s firmou Semantic Web Company jsme pro zákazníky společnosti z Malajsie a Jižní Koreji navrhli správu systému přes moderní infrastrukturu Microsoft Azure. Díky ní mohou ponechat starosti se správou a údržbou hardwaru na nás a věnovat se svému byznysu – poskytování systémů pro správu metadat na bázi grafů a analytickým řešením.

Díky inteligentnímu řešení společnost ušetří čas i peníze, protože platí pouze za prostor a výkon, který skutečně používá. Ten je možné kdykoliv rozšířit nebo zúžit. Navíc server, na kterém jsou data uložena běží najednou ve více částech světa, takže při výpadku jedné jeho části si bez povšimnutí může společnost svou činnost vykonávat bezstarostně dál. Svým zákazníkům díky tomuto řešení poskytují pouze nejvyšší kvalitu a bezpečnost.