Cloud

Vytvorili sme cloudovú infraštruktúru pre Semantic Web Company "na opačnom konci sveta".

Pre zákazníkov spoločnosti Semantic Web Company z  Malajzie a z  Južnej Kórey sme navrhli správu systému cez modernú infraštruktúru Microsoft Azure.

NAŠE ZADANIE

Semantic Web Company je poskytovateľ technológie a dodávateľ softvéru so sídlom vo Viedni a pobočkami vo Veľkej Británii a USA. Zameriava sa na metadáta, vyhľadávanie a analytické riešenia. Pomáha spoločnostiam na celom svete zlepšovať ich riadenie hlavne využívaním sémantických webových technológií a schopnosti extrahovať význam z veľkých dát pomocou prepojených dátových technológií. 

NAŠE RIEŠENIE

Vďaka cloudovej infraštrukúre môže spoločnosť ponechať starosti so správou a  údržbou hardvéru na nás a  venovať sa výhradne svojmu biznisu.

Vďaka inteligentnému riešeniu ušetrí čas aj peniaze, keďže platí len za priestor a výkon, ktorý skutočne používa. Ten je možné kedykoľvek rozšíriť alebo naopak zúžiť. Navyše úložisko údajov beží naraz vo viacerých častiach sveta, takže pri výpadku jednej jeho časti si bez povšimnutia môže spoločnosť svoju činnosť vykonávať bezstarostne ďalej. Svojim zákazníkom vďaka tomuto riešeniu dokáže poskytnúť najvyššiu kvalitu a bezpečnosť.