Chatbot

Chatbot pre Ministerstvo práce a sociálních věcí

V spolupráci so spoločnosťou Asseco Central Europe sme na portál Ministerstva práce a sociálních věcí umiestnili komunikačného pomocníka s názvom Mimořádné informace. Návštevníkom sa predstaví a priateľským tónom vedie automatizovaný rozhovor.

Online asistent pomôže zorientovať sa v krízových opatreniach vyhlásených v dôsledku šírenia Koronavírusu. Poskytne informácie ľudom, ktorí sú v hmotnej núdzi, zaujímajú sa o pomoc pre seniorov alebo si hľadajú zamestnanie. Navyše zdôrazní, že osobnú návštevu úradu neodporúča a ponúkne možnosti a návody, ako vybaviť žiadosti
online, bez fyzickej prítomnosti.

Ministerstvo práce vďaka asistentovi svoje služby ponúka nepretržite. Obojsmerná komunikácia funguje pomocou zatvorených otázok a odpovedí, ktorých obsah je tvorený na základe najčastejšie sa opakujúcich otázok v zákazníckom centre.

Vyskúšať si ho môžete priamo na portáli Ministerstva https://www.mpsv.cz/

Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí ČR, o našom riešení povedala: