Chatbot

Chatbot z našej dielne na webe MPO ČR pomáha sprostredkovať mimoriadne informácie podnikateľom.

Pre Ministerstvo průmyslu a obchodu Českej republiky sme vytvorili chatbota s názvom Mimořádné informace. V tejto náročnej dobe poskytuje podnikateľom čerstvé informácie súvisiace s krízovými opatreniami a ich následkami na podnikanie.

NAŠE ZADANIE

Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky (MPO) je ústredný orgán štátnej správy pre štátnu politiku v oblasti priemyslu, obchodu, surovín a ekonomických vzťahov voči zahraničiu. Mimoriadna situácia v poslednom období významne prispela k digitalizácii štátnej správy. Takmer zo dňa na deň bolo potrebné preniesť komunikáciu do online prostredia a aj MPO stálo pred výzvou ako komunikovať s firmami a živnostníkmi.

NAŠE RIEŠENIE

Pre MPO sme pripravili chatbota s názvom Mimořádné informace hneď na začiatku pandémie. Chatbot na webe MPO automatizovane radí podnikateľom a živnostníkom, ktorí museli absolútne neočakávane obmedziť svoje podnikanie, vysvetľuje aktuálnu situáciu, poskytuje odpovede na najčastejšie otázky a reaguje na konkrétne príklady z rôznych oblastí podnikania - maloobchod, veľkoobchod, služby, import či export tovaru. 

NAŠE VÝSLEDKY

Pandémia koronavírusu urýchľuje digitalizáciu a využívanie inovácií. Chatbot sa nikdy neunaví, výrazne odľahčil volania na preťaženú infolinku a MPO tak dokáže komunikovať 24 hodín denne. V špičke komunikovalo s chatbotom až 2300 užívateľov za hodinu, čo znamená jedného užívateľa každé 2 sekundy. Obsah chatbota je pravidelne dopĺňaný podľa uznesení vlády aj z ďalších oficiálnych zdrojov. 

Vyskúšať ho môžete priamo na stránke ministerstva: https://www.mpo.cz/ a zároveň aj na oficiálnom portáli pre podnikanie a export: https://www.businessinfo.cz/

„Služba chatbota byla skutečně enormně využívaná. Uživatelé si průměrně přečetli 23 odpovědí. To je z našich zkušeností mimořádně vysoké číslo a svědčí o tom, že tento způsob komunikace tazatelům vyhovoval,“ 

–  Robin Čumpelík, krizový manažer a koordinátor Inovační strategie ČR z MPO ČR


„Lidi se prostřednictvím chatbota nejčastěji zajímali o to, jak jim pomůže stát (47 %), hledali odpovědi na konkrétní otázky (33 %), zjišťovali informace o ochranných pomůckách pro zaměstnance (12 %) či se chytrého navigátora ptali na krizová usnesení vlády (5 %),“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Ako mi pomôže štát

Na aké podnikateľské úľavy mám nárok

Príspevok na mzdy zamestnancov