Chatbot

Online komunikačná asistentka na Slovenskej pošte

Slovenská pošta svojim zákazníkom ponúka novú možnosť – vyjadriť kedykoľvek svoj názor k fungovaniu vybraných služieb prostredníctvom interaktívneho komunikačného nástroja. Nami vytvorený chatbot je Poštovou asistentkou, ktorá priateľským spôsobom zisťuje medzi návštevníkmi webovej stránky spokojnosť, no zároveň dokáže aj poskytnúť informácie k vybraným službám. Používateľom ponúka aj niekoľko tipov, ako ušetriť svoj čas využitím elektronických služieb Slovenskej pošty, či ako sledovať svoje zásielky.

Poštová asistentka sa novým používateľom nie len predstaví, no súčasne aj vysvetlí, že ide o automatickú komunikáciu vo forme uzavretých otázok a odpovedí bez potreby formulovať vlastné otázky či komentáre.

Slovenská pošta využitím chatbota získava údaje o preferenciách a spokojnosti svojich zákazníkov a zároveň aj nový nástroj, ktorým nenútene vysvetľuje výhody služieb, ktoré doteraz zákazník nevyužil alebo nepoznal. Zámerom nášho klienta je postupne rozširovať oblasti Poštovej asistentky tak, aby sa stala plnohodnotným partnerom Zákazníckeho centra Slovenskej pošty v komunikácii so zákazníkom.

V súčasnosti Poštová asistentka komunikuje zároveň aj interne so zamestnancami Slovenskej pošty s cieľom získania údajov o ich spokojnosti s vybranou oblasťou.

Celé riešenie tohto projektu je prevádzkované z modernej cloudovej infraštruktúry Microsoft Azure, ktorá umožňuje vysokú škálovateľnosť.

Pozrite si náš chatbot na: https://www.posta.sk/