IoT řešení

Kompletní monitoring energií ve společnosti ZIN

Projekt energetické úspory spočíval zejména v optimalizaci podmínek dodávky energií u dodavatelů a v optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů na základě dlouhodobého sledování spotřeb energií.

Společnost ZIN s.r.o. se zabývá prodejem součástí hromosvodů a uzemňování. Právě energie jsou pro tohoto zákazníka kritické, neboť při jeho činnosti tvoří podstatnou část nákladů.