Chatbot

Komunikační asistent na Ministerstvu vnitra ČR

Náš chatbot pomáhá občanům na portálu veřejné správy – přátelsky a interaktivně je naviguje a informuje.

Díky Portálu občana, který poskytuje svým občanům více než 100 elektronických služeb, nemusejí občané pro všechno chodit na úřady. Množství svých požadavků můžou jednoduše vyřídit z domova.

Spousta občanu však ještě není ve službách Portálu občana zorientovaná a pro mnohých není jednoduché přihlásit se. Ministerstvo vnitra ČR se rozhodlo oslovit právě těchto a to, komunikační asistentem, tedy chatbotem – který je dostupný nonstop a dokáže najednou reagovat na velký počet dotazů.

Díky komunikačnímu asistentovi s jménem Lev, získávej návštěvnici rychle a jednoduše nejen základní přehled o funkcionalitě Portálu občana ale i podporu pro vyřešení základních problémů.

Lev se vám i sám představí, když ve webchat okně klikněte Menu. Tam se pres Nejčastější otázky dostanete kromě jiných i k možnosti O komunikačním asistentovi.

Pozřete se: https://obcan.portal.gov.cz