IoT řešení

Analýza úspor pro Státní pokladnu Centrum sdílených služeb

Klientovi jsme díky pilotnímu projektu energetického managementu prokázali výhody našeho řešení a navrhli konkrétní kroky pro úsporu spotřebované energie, včetně výpočtu návratnosti takové investice.

Naše řešení mělo za cíl analyzovat potenciál úspor v prostorách datového centra a v administrativní budově.

Hlavním předmětem činnosti Státní pokladny Centrum sdílených služeb je poskytování služeb IT provozu.