Prezentovali sme nášho komunikačného asistenta pre Ministerstvo vnútra ČR

Pod záštitou Ministerstva vnútra ČR a Národnej agentúry pre komunikačné a informačné technológie sa diskutovali úspechy a budúcnosť eGovernmentu v Českej republike. Práve k téme budúcnosti sme pomohli priložiť ruku k dielu aj my a to implementáciou automatického komunikačného asistenta na stránku portálu verejnej správy. Túto novinku na Pražskom hrade uviedol riaditeľ odboru eGovernmentu Ministerstva vnútra ČR a ešte v ten večer bola nasadená do ostrej prevádzky. Komunikačného asistenta Leva si môžete pozrieť na obcan.portal.gov.cz.