Podporujeme umělecké aktivity k výročí Sametové revolúce1989

Připomenuli jsme si události listopadu 1989 a rozhodli se podpořit nejen bratislavský Koncert k 30. výročí Sametové revoluce, ale i celou abonentní sezónu 2019/2020, která bude zakončená ve vídeňském Velkém sálu Musikverein. I díky naší podpoře se tohoto cyklu mohou zúčastnit studenti anebo senioři za méně jak poloviční vstupné. Přečtěte si více o tomto tématu na www.gesamtkunstwerk.eu.