IoT riešenie

Kompletný monitoring energií v spoločnosti ZIN

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a v optimalizácii výrobných i nevýrobných procesov na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií.

Spoločnosť ZIN s.r.o. sa zaoberá predajom súčastí bleskozvodov a uzemňovania. Práve energie sú pre zákazníka kritické, nakoľko pri svojej činnosti tvoria podstatnú časť nákladov.