IoT riešenie

Optimalizácia nákladov a energií pre HYZA

Riešenie energetického manažmentu sme si u klienta rozdelili na viacero fáz, po ktorých nasledovali ďalšie projekty s cieľom dosiahnutia efektívneho riadenia výroby, ako systém inteligentného monitoringu, riadenie zdrojov pitnej vody a pod.

V prvej fáze projektu optimalizácie nákladov na energie sme sa pustili do analýzy a efektívneho nastavenia energetických dodávateľských zmlúv a monitoringu výkonu trafostanice. Nasledovala komplexná analýza spotreby elektriny pre získanie prehľadu o vývoji v čase a identifikovanie najväčších spotrebiteľov v rámci celej výroby. Výsledkom bolo nastavenie systému automatického upozorňovania a riadenia spotreby v chladiacich tuneloch pri dodržaní maximálnej rezervovanej kapacity v 15-minútovom intervale.

Spoločnosť HYZA a.s. patrí k popredným moderným spracovateľom a výrobcom hydiny a hydinových mäsových výrobkov nielen na Slovensku, ale aj v Európe.