Chatbot

Chatbot poskytuje aktuality z mesta Trenčín

Vďaka implementácii nášho chatbota, si mesto Trenčín získalo prvenstvo na Slovensku v dorozumievaní sa s občanmi prostredníctvom automatizovanej komunikácie.

Prevádza užívateľov históriou, atrakciami a akciami mesta. Je schopný poskytnúť informácie o otváracích hodinách úradov, zápisy zo zasadnutí mestskej rady, zobrazovať aktuálne správy a mnohé ďalšie.

Pozrite sa na: https://trencin.sk/