IoT riešenie

Analýza úspor pre Státní pokladnu Centrum sdílených služeb

Klientovi sme vďaka pilotnému projektu energetického manažmentu preukázali výhodnosť nášho riešenia a navrhli konkrétne kroky, ako ušetriť za spotrebované energie, vrátane výpočtu návratnosti takej investície.

Naše riešenie malo za cieľ analyzovať potenciál úspor v priestoroch dátového centrá a v administratívnej budove.

Hlavný predmet činnosti Státní pokladny Centrum sdílených služeb je zameraný na poskytovanie služieb IT prevádzky.