Október, 2019

NA MEDZINÁRODNOM STROJÁRENSKOM VEĽTRHU V BRNE SME PREDSTAVILI NAŠE DEMO PREZENTUJÚCE SYSTÉM PROTI PREKROČENIU 15 MINÚTOVÝCH MAXÍM VO VÝROBE.

Máme za sebou prvý veľtrh! Spoločne s naším partnerom Microsoft sme boli súčasťou Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne. Hlavnou témou pre nás bola digitálna cesta, zber dát a moderné systémy podporujúce výrobu.

Demo predvádza ako je možné eliminovať prekročenie 15-minútových kapacít využitím zariadení a softvérových nástrojov. Cieľom je vyhnúť sa vysokým pokutám spojeným s prekročením týchto kapacít.

Technickým riešením je implementácia softvéru pre zariadenia Unipi tak, aby spĺňali požadovanú funkcionalitu a zároveň vytvorenie konektoru na odosielanie zbieraných dát do platformy IoT Hub.


Čo znamená 15-minútové maximum?

Odber elektrickej energie podlieha mnohým prevádzkovým, ale aj ekonomickým pravidlám. Jedným z pravidiel je aj zmluvne určená maximálna hodnota odberaného príkonu (kW) za sledovaný časový úsek. Nutnosť regulácie vyplýva z problematiky „energetických špičiek“, které zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitatívne parametre dodávky elektriny a stabilitu distribučnej siete. V priemyselných podnikoch je práve preto sledovaný časový úsek stanovený na 15 minút.

Ako to funguje?

Naše zariadenie simuluje reálnu prevádzku vo výrobe. Pomocou dotykového displeja je možné regulovať celú výrobu a sledovať energetické náklady. Výrobný dopravník reprezentuje reálny odber tvorený výrobnou časťou podniku. Okrem dopravníku sme použili ventilátory predstavujúce odber vzduchotechniky a výroby chladu. Potenciometrom je možné nastaviť externé odbery ako sú osvetlenie alebo iné spotrebiče. Externý monitor zobrazuje Microsoft PowerBi, kde je možné v reálnom čase sledovať celkové energetické štatistiky aj 15 minútové maximum.


Program napísaný v Mervis IDE bežiaci na PLC (Neuron S103) sa stará o zber dát ako aj o prepočty, stráženie 15′ maxima a riadenie výroby.

Komunikácia PLC a HMI prebieha cez MODBUS RTU, pričom PLC je master, HMI slave.

Komunikácia PLC (Neuron S103) a Extension prebieha taktiež cez MODBUS RTU.

Vďaka vlastnej python službe, zbierame dáta cez MODBUS TCP a preposielame do služby Azure IoT Hub. Popis prepojenia za pomoci Azure Stream Analytics a PowerBI môžete nájsť v tomto článku.

Čo všetko obsahuje naše demo?

• Zariadenie UniPi Neuron S103
• Zariadenie UniPi Extension xS10
• Dotykový displej Weintek MT8071iP
• Prepínače Eaton
• Potenciometer
• Ventilátory
• Dopravník vlastnej výroby

Čo reprezentuje naše demo?

• Simulácia riadenia výrobného podniku
• Možnosť automatickej energetickej regulácie
• Systém stráženia 15' kapacity
• Integrácia služby Azure IoT Hub
• Integrácia služby Azure Stream Analytics
• Zobrazovanie dát v reálnom čase
• Integrácia nástrojom PowerBI