Our first major trade fair!

We joined our partner Microsoft in an International Engineering  Fair in Brno. Our main focus for this year was digital usage, data collection and production support modern systems.

We experienced a couple of days full of innovations and new designs.

Prezrite si naše demo, prezentujúce systém proti prekročeniu 15 minútových maxím vo výrobe

Naše zariadenie simuluje reálnu prevádzku vo výrobnom závode. Za pomoci dotykového displeja môžete regulovať celú výrobu a sledovať energetické náklady podniku. Na ľavej strane môžete vidieť výrobný dopravník, ktorý reprezentuje reálny odber tvorený výrobnou časťou podniku. Okrem dopravníku sme použili ventilátory predstavujúce odbery, ktoré vo výrobnom podniku tvorí vzduchotechnika a výroba chladu vo výrobe. Ďalej sme použili potenciometer, ktorým je možné nastaviť externé odbery, tvorené napríklad osvetlením, či inými spotrebičmi.

Externý monitor zobrazuje Microsoft PowerBi, kde je možné v reálnom čase sledovať celkové energetické štatistiky, ako aj 15 minútové maximum.

Čo bolo cieľom dema ?

Ukážka pomocou dema predvádza, ako je možné eliminovať prekročenie 15minutových kapacít za pomoci technických zariadení a softvérových nástrojov, a tak sa vyhnúť vysokým pokutám spojeným s prekročením týchto kapacít.

Technickým cieľom bolo implementovať softvér pre zariadenia Unipi tak, aby spĺňali požadovanú funkcionalitu, ako aj vytvoriť konektor na odosielanie zbieraných dát do platformy IoT Hub.

Čo znamená 15-minútové maximum ?

Odber elektrickej energie podlieha mnohým technickým, prevádzkovým ale aj ekonomickým pravidlám. Okrem bežne vnímaného odberu množstva činnej elektrickej energie (kW·h) je jedným z takých pravidiel aj zmluvne určená maximálna hodnota odberaného príkonu (kW) za sledovaný časový úsek. Nutnosť regulácie odberaného výkonu vyplýva z problematiky známych „energetických špičiek“, které zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitativne parametre dodávky elektriny a stabilitu prevádzky distribučnej siete.
V priemyselných podnikoch je obvykle z prevádzkových dôvodov sledovaný časový úsek stanovený na 15 minút.

Čo obsahuje naše demo ?

Čo reprezentuje naše demo ?

  • Simulácia riadenia výrobného podniku
  • Možnosť automatickej energetickej regulácie podniku
  • Systém stráženia 15' kapacity
  • Integrácia služby Azure IoT Hub
  • Integrácia služby Azure Stream Analytics
  • Zobrazovanie dát v reálnom čase
  • Integrácia nástrojom PowerBI

Ako to funguje ?

Program napísaný v Mervis IDE bežiaci na PLC (Neuron S103) sa stará o zber dát ako aj o prepočty, stráženie 15′ maxima a riadenie výroby.

Komunikácia PLC a HMI prebieha cez MODBUS RTU, pričom PLC je master, HMI slave.

Komunikácia PLC (Neuron S103) a Extension prebieha taktiež cez MODBUS RTU.

Vďaka vlastnej python službe, zbierame dáta cez MODBUS TCP a preposielame do služby Azure IoT Hub. Popis prepojenia za pomoci Azure Stream Analytics a PowerBI môžete nájsť v tomto článku.