Máme za sebou první veletrh!

Společně s našim partnerem Microsoft jsme byli součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Hlavním tématem pro nás byla digitální cesta, sběr dat a moderní systémy podporující výrobu, kterou jsme podpořili prezentací našeho IoT řešení.

Myslíme si, že šlo o velmi vydařenou akci, kde bylo prezentováno velké množství inovativních myšlenek.

Podívejte se na naše demo, prezentující systém proti překročení 15 minutových maxim ve výrobě

Naše zařízení simuluje reálný provoz ve výrobním závodě. Za pomoci dotykového displeje můžete regulovat celou výrobu a sledovat energetické náklady podniku. Na levé straně můžete vidět výrobní dopravník, který reprezentuje reálný odběr tvořený výrobní částí podniku. Mimo dopravníku jsme použili ventilátory, které představují dodatečné nevýrobní odběry, typicky vzduchotechnika a výroba chladu ve výrobě. Navíc je součástí potenciometr, kterým je možné nastavit objem těchto externích odběrů.

Externí monitor zobrazuje Microsoft PowerBi, kde je možné v reálném čase sledovat celkové energetické statistiky, stejně jako 15 minutové maximum.

Co bylo cílem dema?

Ukázka pomocí dema předvádí, jak je možné eliminovat překročení 15 minutových rezervovaných kapacit za pomocí technických zařízení a softwarových nástrojů, a tak se vyhnout vysokým pokutám spojeným s překročením těchto kapacit.

Technickým cílem bylo implementovat software pro zařízení Unipi tak, aby splňovaly požadovanou funkcionalitu a zároveň vytvořit konektor na odesílání sbíraných dat do platformy IoT Hub.

Co znamená 15 minutové maximum?

Odběr elektrické energie podléhá mnohým technickým, provozním ale i ekonomickým pravidlům. Mimo běžně vnímaného odběru množství činné elektrické energie (kW/h) je jedním z takových pravidel i smluvně určená maximální hodnota odebíraného příkonu (kW) za sledovaný časový úsek. Nutnost regulace odebíraného výkonu vyplývá z problematiky známých „energetických špiček“, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitativní parametry dodávky elektřiny a stabilitu distribuční sítě.
V průmyslových podnicích je obvykle z provozních důvodů tento sledovaný časový úsek stanovený na 15 minut.

Co obsahuje naše demo?

Co reprezentuje naše demo?

  • Simulace řízení výrobního podniku
  • Možnost automatické energetické regulace podniku
  • Systém strážení 15 minutových kapacit
  • Integrace služby Azure IoT Hub
  • Integrace služby Azure Stream Analytics
  • Zobrazování dat v reálném čase
  • Integrace nástrojem PowerBI

Jak to funguje?

Program napsaný v Mervis IDE běžící na PLC (Neuron S103) se stará o sběr dat stejně jako i o přepočty, strážení 15 minutového maxima a řízení výroby.

Komunikace PLC a HMI probíhá přes MODBUS RTU, přičemž PLC je master, HMI slave.

Komunikace PLC (Neuron S103) a Extension probíhá taktéž přes MODBUS RTU.

Díky vlastní Python službě sbíráme data přes MODBUS TCP a přeposíláme do služby Azure IoT Hub. Popis propojení za pomoci Azure Stream Analytics a PowerBI můžete najít v tomto článku.