Slávka Šikurová prezentuje riešenia pre eGovernment 20:10

V susednom Česku sa vedenie spoločnosti zúčastnilo na konferencii E-government, ktorej súčasťou boli aj diskusie na témy právo na digitálne služby, evolúcia v dátových centrách alebo samotný e-government, na ktorom rečnilo mnoho zástupcov spoločností z rôznych oblastí. Zakladateľka Slávka Šikurová vystúpila aj s vlastnou prezentáciou. Stretnutie nás obohatilo o mnohé nové poznatky využiteľné pre naše produkty.