Discussion of new trends in public administration electronization

Diskutujeme o nových trendoch v elektronizácii verejnej správy

Každoročné stretnutie jedincov a spoločností v Slavkove, pre ktorých je dôležitá téma elektronizácia verejnej správy v Českej republike sa zúčastnilo aj Predu. Na dopoludňajšom bloku venovanom diskusii sme predstavili naše názory na tému e-government.