meeting with the US Ambassador

S veľvyslancom USA hovoríme o uplatnení Internet of Things v priemysle

Boli sme pozvaní do prestížneho priestoru rezidencie veľvyslanca USA v pražskej Petschkovej vile, kde sme mali možnosť nielen si vypočuť zaujímavý príhovor veľvyslanca Stephen B. Kinga, ale predovšetkým diskutovať o budúcnosti IoT v priemysle.