Meeting of Microsoft partners in Bratislava

V dobrej spoločnosti, na stretnutí partnerov Microsoft v Bratislave

Prijali sme pozvanie na neformálny diskusný večer partnerov spoločnosti Microsoft v Bratislave.