The ISSS conference

Prvýkrát pod značkou Predu sme na konferencii ISSS v Hradci Králové

Tohtoročnú atmosféru ISSS konferencie, ktorá je zameraná na informatizáciu verejnej správy sme v Hradci Králové načerpali v priamom prenose. Témy ako identifikácia a identita občana v digitálnom svete či online služby poskytované verejnými orgánmi nám nie sú cudzie. Sami sme súčasťou projektu Portál občana, ktorý považujeme za veľký krok štátu smerom k občanom.