The first professional meeting Omicron 2019

Omicron v praxi 2019

Zúčastnili sme sa nášho prvého odborného stretnutia českých a slovenských zákazníkov a užívateľov v oblasti primárnej techniky. Nadobudnuté znalosti využijeme pri budovaní našich IoT riešení.