how to develop own website

Naši spokojní zákazníci

Starostlivo si strážime, aby sme našim zákazníkom prinášali trvalú hodnotu.

Mobirise

Motor-Car Group

Zákazníkovi z oblasti predaja a oprav osobných a úžitkových vozidiel sme implementovali rozšírenie existujúceho sledovania spotreby energií o aktívny systém záložných batériových článkov a solárnych panelov. Vďaka tomu je možné nielen sledovať aktuálny stav, ale predovšetkým naň automatizovane reagovať a efektívne využívať v tom čase najvýhodnejšie zdroje.  

Mobirise

Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Pilotný projekt energetického manažmentu mal za ciel analyzovať potenciál úspor v priestoroch dátového centrá a v administratívnej budove. Zákazníkovi sme jednoznačne preukázali výhodnosť nášho riešenia a navrhli konkrétne kroky, ako ušetriť za spotrebované energie, vrátane výpočtu návratnosti takej investície.

Mobirise

Mesto Trenčín

Mesto Trenčín sa vďaka implementácii našej platformy stalo prvým mestom na Slovensku, ktoré používa pre komunikáciu s občanmi komunikačného bota. Chatbot prevádza užívateľov histórií, atrakciami a akciami mesta. Je schopný poskytnúť informácie o otváracích hodinách úradov, zápisy zo zasadnutí mestskej rady, zobrazovať aktuálne správy a mnohé ďalší.

Mobirise

Mondieu Group

Mobirise

Goethe Institut

Mobirise

Bioderma

Adresa

predu s.r.o.
Švabinského 21
budova EMEL
851 01 Bratislava

Kontakty

Mobil: +421 951 108 701
E-mail: info@predu.sk  

Fakturačné údaje

IČO: 47894687
DIČ: 2024136576
IČ DPH: SK2024136576