Platby za energie sú firmami vnímané ako nutné zlo. O to viac, ak sú priamym vstupom do tvorby produktu alebo služby. Distribučné spoločnosti sa tak nepriamo podieľajú na vašej cenotvorbe a vy musíte pohyb cien energií sledovať veľmi dôsledne. Ich dlhodobý rast vedie firmy k trvalej snahe hľadať nové cesty ako neplytvať, šetriť a predpovedať svoju energetickú spotrebu. 

html site templates

Čo je internet vecí

Pojem internet vecí (Internet of Things - IoT) vznikol v roku 1999. Názov len pomenoval niečo, čo už existovalo skôr. Sieť zariadení, ktoré sú schopné medzi sebou komunikovať podľa nastavených pravidiel. Prvým takýmto zariadením bol automat na Coca-Colu. Študenti istej americkej univerzity ho upravili tak, aby hlásil obsah inventáru a teplotu. Vďaka tomu nebolo potrebné zbytočne chodiť k automatu a riskovať, že bude prázdny. Kreativita študentskej lenivosti tak umožnila vytvoriť niečo, čo o 30 rokov neskôr začalo vylepšovať svet. Vplyv IoT na svetový trh začína byť citeľný. Konzultačné autority ako Gartner, IDC, Accenture a iní sa síce navzájom líšia vo výške predpovedaných čísel, všetci sa však zhodujú na tom, že už budúci rok, v roku 2020, bude IoT predstavovať svetový obchodný potenciál v hodnote stoviek miliárd dolárov. Podľa spoločnosti Gartner sa do tohto času počet digitálne prepojených objektov, teda senzorov a čidiel osadených v strojoch, systémoch a zariadeniach zvýši z 1 mld. v roku 2009 na 30 mld. Je to viacnásobne rýchlejší rast, akým rastie trh smartfónov a tabletov. A pozor, nejde pritom len o nový biznis pre IT spoločnosti. Je to príležitosť pre drvivú väčšinu všetkých, ktorí ponúkajú nejaký produkt alebo službu. Vrátane verejných inštitúcií.

Čím sa stáva

Informácií o IoT máme na každom kroku už pomaly viac než dosť, ale dodávatelia, ani koncoví používatelia si ešte stále nevedia úplne presne predstaviť, na čo všetko sa IoT dá aplikovať. Nápadov je veľa, ale väčšina toho zostáva ešte stále neobjavená. Je to podobný fenomén, ako s mobilnými telefónmi. Prvá SMS bola poslaná v roku 1993 a bol to veľký komerčný počin. Nikoho ale vtedy napadlo, že si raz mobilom budeme kupovať potraviny z e-shopu, otvárať garáž, žiadať o hypotéku, platiť parkovanie, ovládať televízor, podpisovať žiacke knižky, ladiť gitaru, stanovovať lekárske diagnózy atď, atď. Vymenovať, kde všade môže internet vecí ľuďom prinášať úžitok sa nedá a nepôjde to ani v budúcnosti. A nevieme to ani my, IT ľudia, ktorí s nadšením tieto nové technológie vyvíjame. Takmer každý deň objavíme niečo nové.

Kde pomáha

Vieme však povedať, kde už internet vecí pomáha. Vymenovať všetko, kde IoT už našlo využitie znamená vytvoriť veľmi dlhý zoznam. Môžeme ale uviesť niektoré najviac spomínané a ľahko dohľadatelné oblasti. IoT zefektívňuje monitoring výrobných procesov, parkovacích miest, logistiku v medzinárodnej v doprave, sleduje záťaž pozemných komunikácií vrátane mostov, zabezpečenie objektov, monitorovanie znečistenia ovzdušia, pôdy a vodných zdrojov. V zdravotníctve umožňuje dohliadať na pacientov mimo zdravotníckych zariadení alebo kvalitu prepravovaného biologického materiálu. V poľnohospodárstve automatizuje závlahu pôdy, sleduje výskyt škodcov, plánuje servis a opravy poľnohospodárskej mechanizácie. V obchodnom svete dopĺňa zásoby v supermarketoch, riadi rozmiestnenie tovarov na regáloch. Vymýšľať využitie internetu vecí je už full-time aktivitou tisícov technikov, manažérov a obchodníkov.

Čo môže spraviť pre vás

Zaujímavé je poznať aj niektoré konkrétne úlohy, ktoré sme u zákazníkov riešili. Možno inšpirujú k použitiu IoT aj vás.

 • Ako v peci spáliť účet za plyn
  Pekárenská firma mala problém s efektivitou využitia pecí. Pre ďalšie pečenie hľadali pekári v množine pecí vždy prvú voľnú, namiesto využitia tých, ktoré už boli vyhriate. Na zohriatie pece je potrebné veľké množstvo plynu. Optimalizácia ukázala, že použitím vyhriatej pece, alebo krátkym počkaním, kým niektorá z pecí dopečie, sa dosiahnu významné úspory. Sledovaním stavu pecí pomocou IoT zariadení teraz môžu pekári plánovať svoju činnosť tak, aby neplytvali plynom a ani svojim časom. Try it now!
 • Rack pre vašu elektrinu
  Dátové centrá musia byť postavené na špičkovej architektúre, využívajúc najmodernejšie technológie. Toto platí pre samotné dátové centrá, ale nie pre administratívne budovy, ktoré k nim patria. Spoločne s Microsoftom sme našli aj tu potenciál na úspory. Meraním vonkajšieho osvetlenia, prítomnosti ľudí, vonkajšej aj vnútornej teploty, spotreby jednotlivých zariadení, otvorenia okien, či dverí, sme narazili na niekoľko spôsobov, ako ušetriť. Až v 63% prípadov bolo osvetlenie zapnuté aj vtedy, keď do kancelárií prenikal dostatok denného svetla pre pohodlie ľudských očí. V relatívne krátkom čase sa prejavili aj zariadenia v ,,Standby“ móde, ktoré odoberali elektrickú energiu aj vtedy, keď ich nikto nepoužíval. Keďže zamestnanci regulovali teplotu v kanceláriách sami, rozdiely medzi jednotlivými kanceláriami vyskočili aj na tri stupne Celsia. IoT Hub, MS Stream Analytics a SQL umožnili zbierať tieto dáta aj bez zásahov do prísne stráženej infraštruktúry datacentra.Try it now!
 • Šokované kravy
  Zákazník v oblasti živočíšnej výroby mal problém s vysokou spotrebou elektriny. Videl síce, aký je odber v celom areáli, nevidel však, koľko odoberajú jednotlivé budovy. V prípade, ak náhodou skontroloval elektromer a zistil, že aktuálna spotreba je vyššia ako plánovaná, napríklad, že sa v noci svieti v prázdnych priestoroch, či dokonca v kravínoch, musel obchádzať budovy v areáli s rozlohou 7 hektárov a zhasínať. V živočíšnej výrobe cena energií priamo ovplyvňuje cenu produktov. Pre tohto zákazníka bolo veľmi dôležité získať prehľad a kontrolu nad spotrebou. V komplikovanej a relatívne zastaralej infraštruktúre bolo jediným východiskom použiť MS Azure, vďaka čomu zákazník nemusel investovať do kompletnej modernizácie a kupovať novú výpočtovú techniku.
 • Kto jazdí v Mercedese, elektrinu si hádam môže dovoliť
  Jeden z najväčších importérov áut na Slovensku mal na streche solárne panely ako sekundárny zdroj elektrickej energie. V prípadoch, kedy sa blížil k prekročeniu rezervovaných kapacít odberu, ich mohol pripojiť do prevádzky, aby sa vyhol pokutám od distribučnej spoločností. To ale vyžadovalo neustálu pozornosť a manuálne riadenie chodu panelov. Po podrobnej analýze sme spoločne navrhli projekt využitia IoT tak, aby pri prijatí výstrahy o blížení sa ku kritickej hranici, systém sám pripájal a odpájal zdroje zo solárnych panelov. Prácu nám veľmi uľahčilo, že monitorovací systém zákazníka bol väčšinovo v MS Azure. Zachytávať teda hodnoty spotreby a automatizovať potrebné operácie išlo oveľa rýchlejšie, než keby sme sa museli napájať na riešenia iných vendorov.